Biografia

Konrad Dobrzyński urodził się w 1982. roku w Poddębicach – niewielkiej miejscowości w województwie łódzkim. Od pierwszych dni życia charakteryzował się żywym zainteresowaniem otaczającego go świata, komunikatywnością i bezwzględną energią dającą ujażmić się jedynie podczas snu.
Okres jego dziecięcych, ale już świadomych lat przypadł na czas dynamicznego rozwoju robotniczej miejscowości – Bełchatów. To właśnie tam młode małżeństwo Marcina i Grażyny – rodziców Konrada – zdobywało każdy z kolejnych etapów materialno – mentalnych starając się zapewnić godziwy start duchowy, edukacyjny, później materialny swojemu pierworodnemu. Bełchatów dla Konrada i otaczających go równieśników stał się w latach dziecięcego dojrzewania wielkim placem zabaw, gdzie każdy budujący się blok, powstający skwer czy wykopaliska były wyzwaniem do pokonania, wyrwanym iście z najlepszych bajek świata.

Prócz tej prawdziwie dziecięcej, nawet psotnej natury rozwija się u niego potrzeba wiedzy. Przygoda z książką rozpoczyna się w piątym roku życia i do tego momentu na stałe gości w życiu Konrada przeobrażając się w późniejszym czasie w pewien nałóg, euforię z obcowania z całą masą podejmowanych lektur.
Każdy kolejny etap jego edukacji: szkoła podstawowa, technikum czy szkoły wyższe stanowiły dla niego nie tylko możność zdobywania wiedzy ale również, co po latach „zwróciło się“ z nawiązką, nieprzebrane pole do stawiania sobie oraz otaczających go ludzi nowych doświadczeń a za tym i wyzwań. Realizacja wielu przedsięwzięć podjętych w ramach pracy w samorządach szkół; wymieniając choćby kilka z nich: organizacja budżetu i budowa radiowęzła szkolnego, pozyskanie funduszy przy pomocy własnego projektu na renowację sprzętu nagłaśniającego, zawiązanie i egzekwowanie marketingowo – handlowej umowy współpracy między jednostką edukacyjną a firmą Inmedio, itp. Wszystkie z tych wymienionych jak i również z tych pominiętych działań stanowiły dla Konrada Dobrzyńskiego prawdziwą dawkę doświadczenia, merytorycznej wiedzy a niejednokrotnie potężny ładunek pokory.

Okres przypadły na lata uczelni wyższych to również czas pełnego oddania się pracy na wielu frontach życia prywatno – zawodowego. Rozpoczęta w młodzieńczych latach edukacja taneczna daje Konradowi możliwości oraz sposobność do założenia szkół tanecznych w całym województwie łódzkim. Lwia ich część przynosi instruktorowi a za tym młodemu adeptowi trudnej sztuki prowadzenia działalności biznesowej, szczery powód do dumy. Znaczące osiągnięcia na arenie międzynarodowej, współrpaca z wieloma ośrodkami kulturalnymi czy imponująca ilość prowadzonych imprez kulturalnych dodają Konradowi „wiatru w żagle“. Widząc możliwości i reakcję otoczenia na jego pomysły, Konrad rozpoczyna ścisłą współpracę z Telewizją Kablową Bełchatów®, która skupiła się na pełnej produkcji, wtedy jeszcze nowatorskiego w swej formule programu „Tulipan Art Dance Studio“.

Choć działalność firmy przynosi profity, satysfakcję oraz zadowolenie, Konrad przyjmuje ofertę Urzędu Miasta w Bełchatowie w Referacie Promocji i Startegii Miasta by po raz kolejny postawić sobie nowe cele, wyzwania, a za tym rozszerzyć swoją wiedzę o kolejną płaszczyznę komunikacji zawodowej. Podmiot podejmuje wyzwanie opracowania a w tym doprowadzenia do finału własnego autorskiego projektu: folderu reklamującego miasto. Wyzwanie staje się faktem.
Wszelkie edukacyjne kroki stawiane przez Konrada w tamtym okresie oscylują wokoło szeroko rozumianej komunikacji społecznej: najpierw fokusującej się na turystyce – jako konsekwencji szkoły średniej; później kolejno: dziennikarstwo i Public Relations, marketing, trenerstwo i coaching, negocjacje i mediacje. I jak już wiadomo nie jest to ostatnie słowo…

Konrad Dobrzyński mimo działania na wielu płaszczyznach biznesowo – kulturalnych pozostał przez znaczną część swojego życia tancerzem, oddającym swe umiejętności bodaj najbardziej popularnej grupie muzyki rozrywkowej: BOYS. To właśnie dzięki pracy pod banderą lidera grupy – Marcina Millera – Konrad stawia co raz pewniejsze kroki w zawiłym świecie show – businessu, trafiając kolejno do produkcji takich programów jak: „Jaka to melodia?“ (TVP1); „Sylwestrowa Moc Przebojów 2008. i 2011.“ (POLSAT); „Kuba Wojewódzki“ (TVN); „Świry roku“ (TVP 2); „Big Brother VIP“ (TV4); „Kawa czy herbata“ (TVP1); „Rozmowy w toku“ (TVN); etc. Konrad w trakcie pracy z zespołem na zlecenie telewizji Polsat 2. podejmuje również prowadzenie programu kulturalnego „Szczęśliwa 8“, a także  sprawdza się jako producent oraz prowadzący autorskie projekty w rozgłośniach radiowych o zasięgu regionalnym i krajowym: „Radio Eska – Bełchatów“ oraz „Radio Bab – Łomża“.

Od 2009. roku Konrad rozpoczyna współpracę z wieloma firmami o różnym zabarwieniu gospodarczym: FMCG, finanse, motoryzacja, militaria, ubezpieczenia, farmacja. Tu jego wiedza, umiejętności i zdobyte doświadczenie wykorzystywane jest w formacie: doradcy, trenera, specjalisty ds. komunikacji handlowej i marketingowej; handlowca; analityka rynku. Dzięki rozłożeniu własnych, mentalnych zasobów i umiejętności na tak wiele stref życia zawodowego Konrad uczy się patrzeć na rynek jako żywy organizm, podlegający podstawowej zasadzie natury: „każdej akcji towarzyszy stosunkowo przewidywalna reakcja“.

Współpraca z tak szerokim wachlarzem usług, ludźmi z różnych obszarów komunikacji czy podejmowanie działań w wielu nurtach biznesu wykształciły w Konradzie Dobrzyńskim jeszcze większą chęć pozyskiwania wiedzy oraz pobudziły własny samorozwój – daje to szansę i jemu i otoczeniu, w którym się w danej chwili znajduje stworzenie ładunku świadomego mocnych, ale również i tych słabych stron, ambitnego,  wykształconego a przede wszystkim kreatywnego.

Copyright© 2008-2012 Konrad Dobrzyński Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie, drukowanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów zawartych na stronach
tego serwisu jest zabronione. Wszystkie elementy graficzne, zdjęcia i teksty są chronione prawem autorskim należącym do ich autorów.